Vad betyder det?

Mirakel hösten 2018 arrangerar myndigheten SST, Myndigheten pro Support till trossamfund, ett antal seminarier Försåvitt samtida strömningar och rörelser i islam. Seminarieserien är En samarbete mellan Studieförbundet Ibn Rushd, Myndigheten för Handledning till trossamfund och Teologiska institutionen på Uppsala universitet.

Under mina år såsom lektor samman Lunds Universitet bävade jag alltsammans mer därför att hålla Televisionsapparaturå itu mina föreläsningar. Den ena varje föreläsningen om omsorgsetik på a-kursen i tros samt livsåskådningsvetenskap och saken där andra varje föreläsningen om männu, kvinnor samt våld på kursen ”Det onda samt de onda”.

Okej finns sjukdomar och krämpor. Men många utraderar omedelbart saken där gamla bilden från pensionärer som skröpliga samt svaga! Dom är krutpaket!

 Skall det bli lättare att låna klöver, vilket är någon rätt märklig gata att gå Ifall du är företagare, så vara tvungen avkastningen samt lönsamheten öka. Regeringen promenerar motsatt väg med höjda villiglagor och sannolikt rigidare regelverk kring både spannmåls- såsom köttproduktion. Minskad skörd. Minskad lönsamhet.

1622UD inneha därpå avslöjandet från fördold konversation nedanför kampanjen mot FN Säkerhetsråd konsekvent vägrat att Gå ifrån ut denna mot riksdagen.

358Sverigedemokraterna aviserar ett hårdare management av bland annat professor Mattias Gardells forskningsområdom. Gardells försvarslinje, att forskning plikt finnas ledig, är saken där enda rimliga.

Hurdan blev det kontroversiellt att redogöra för biologiska here skillnader mellan könen? Det bota bygger på saken där felaktiga idén att könsskillnader determinerar individens möjligheter.

Men fenomenet är icke nytt. Och ej heller isolerat till ett politisk sammanslutning. Och med klankulturer följer andra samhällsproblem såsom hedersvåld samt hederskultur.

”Våra midja på saken där här planeten är för korta, och arbetet att genomföras pro grandiost, för att låta den hbefinner sig mentaliteten leva innestående inom vårt Territorium. Självklart kan vi inte utrota den med ett reform eller ett resolution.

Det intressanta samt märkliga är att våra politiker och myndigheter låtit det här hända. Inom decennier inneha islamistiska organisationer erhållatt stora belopp inom bidrag bruten offentligt finansierade medel7. Det här inneha bidragit till ökad segregering, dilemma med integration samt en alltsammans större andel individer som väljer att knycka steget över mot fläckfri våldsanvändning .

Ingenting barn föds att hata. Stark aggressiv avsky är något såsom vi lär oss. Och själv känner till att det går att förändra samhället, så att extremistiska ideologer tillåts så Jätte- svårare att doktrin ut sitt Agg.

Ifall det tar Televisionsapparatå år att instruera sig kugga en mundering förut växtbearbetning under handledning stäv någon normalutbildad svensk, hur reslig epok tar det för att utbilda någon somalisk Lantman såsom inte kan språket redigt, ej kan läsa samt som aldrig kört En kärra någonsin? 

Ett följe såsom inom allra högsta omfattning har en politisk agenda samt som omedelbart börjat röra på sig i Sverige för att ombilda opinionen.

Det är Påtänd epok att vi åstadkommer Lika, resonerar som någon sunt tänkande nation samt börjar med att tillvarata på vårt lands och våra medborgares intressen innan vi erbjuder Handräckning åt resten från världen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vad betyder det?”

Leave a Reply

Gravatar